Maritime

 line.png

Rigning, vedligehold, løftetests og stålwirer.


Vi er tætte på den maritime industri, og vi er leveringsdygtige i hele verdenen af følgende:

  • • Spoling og installation af stålwirer
  • • Alle former for belastningstests
  • • Tests af kraner, daviter og redningsbåde
  • • Omfattende udlejning af løftegrej og testudstyr
  • • Ankerhåndteringsudstyr
  • • Levering af særlige stålwirer, løfteværktøj og øvrigt materiel fra lager
  • • Alle typer rigning på skibe – over hele verdenen
  • • Vedligehold, reparationer, tests, inspektion og certificering af løfteudstyr

 

 
maritime.jpg