For de kommende generationer

 line.png

Bæredygtighed

Det er vigtigt for os at tænke langsigtet og være med til at gøre en forskel for fremtiden og de kommende generationer.
Bæredygtighed er derfor både en vigtig, og ikke mindst naturlig del, af den måde vi driver forretning på hos CERTEX Peter Harbo. Vores fokuspunkter på området omfatter både sociale og miljømæssige overvejelser og ansvar. Bæredygtighed er også en integreret del af måden vores ejer Axel Johnson opbygger og udvikler profitable virksomheder, hvilket du kan læse mere om på denne side: http://www.axinter.com/what-we-do/business-development/focus-on-sustainability/

Vores fokus indenfor bæredygtighed er:

Sikre og sunde arbejdsbetingelser

Sikkerhed fremfor alt. Opmærksomhed på sundhed og sikkerhed for alle medarbejdere. Fokus på diversitet.

Transport

Varetransport er et af de vigtigste bæredygtighedsproblemer.  

Vi skal optimere og stille krav om bæredygtighed til leverandører.

Etisk regelsæt for vores leverandører

Tæt samarbejde med leverandører til sikring af overholdelse af vores Code of Conduct

Download pdf: Code of Conduct

Materialer

Udfasning af chrom 6, øget kendskab til indholdsstoffer i materialer

Energi

Optimering af energiforbrug og fokus på vedvarende energi

Brug af interne ressourcer og forretningsrejser

Effektiv brug af alle ressourcer. Politik for bilbrug, Lync og øvrige alternativer til rejser. 
Sustainability_picture.jpg